Nei til kraftverk

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.07.2012 / Oppdatert: 18.10.2016
Ulefoss-Aas kraftverk i Nome
Foto: Wikipedia Commons
Åpne

Fylkesutvalget hadde torsdag møte for å behandle saken.

Telemark fylkeskommunen mottok i april brev fra Olje- og energidepartementet (OED) hvor det ble varslet om forkjøpsrett ved omsetning av fallrettigheter.

Fikk råd fra eksterne eksperter

Det er sjeldent at fylkeskommuner benyttet seg av forkjøpsrett og fylkesrådmannen hentet inn råd fra eksterne eksperter, blant annet fra NTE, Nord Trøndelag Elektrisitetsverk. De skriver at
fylkeskommunen kunne heve sin forkjøpsrett i sin vurdering.

«Dette må omfattes som en noe spesiell sak i og med at det er snakk om et allerede eksisterende kraftverk og et allerede eksisterende leieforhold av fallrettigheten. NVE har også i sin uttalelse til saken anbefalt at det gis unntak fra konsesjonsplikten og forkjøpsretten i denne saken. Det har altså ikke OED ikke funnet grunnlag for, så slik sett kan Telemark fylkeskommune heve sin forkjøpsrett.»

Enige politikere

Konstituert fylkesrådmann, Mette Fjulsrud, skriver i sin innstilling at det etter en samlet vurdering, med avgjørende vekt på at det strategiske grunnlaget ikke er klart, samt at de økonomiske sidene ikke er avklart, som gjør at hun råder fylkeskommunen til å ikke benytte seg av forkjøpsretten.

Fylkesutvalget vedtok enstemmig å følge fylkesrådmannens innstilling.

Møtet ble gjennomført via telefon, på grunn av sommerferie.

I november i fjor sa også fylkesutvalget nei til å benytte seg av forkjøpsrettigheter fallrettigheter til Sauland kraftverk.