Løft for samferdsel i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 08.10.2012 / Oppdatert: 18.10.2016
E134 ved Nutheim
E134 - her kommer det ny tunnel
Foto: Jan Fredrik Vinje
Åpne

- Århus-Gvammen er et viktig prosjekt, og godt nytt for Telemark, sier fylkesordføreren etter at statsbudsjettet for neste år ble lagt fram mandag formiddag.

Fylkeskommunen hadde spilt inn et behov på 70 millioner kroner til prosjektet, som nå er bevilget 110 millioner kroner.

- Dette er resultatet av jobbing gjennom mange år, og noe vi har fått på plass fordi Telemark har evnet å prioritere. Det legger malen for vårt arbeid i Telemark fremover: vi ser at når vi står sammen og prioriterer tydelig overfor myndighetene når vi frem, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen

Statens vegvesen har ønsket å forskyve utbyggingen av Århus-Gvammen til 2014, til første fireårsperiode av Nasjonal transportplan for 2014 til 2023.

Arbeidet blir satt i gang neste år. I planen for den nye veien er blant annet en 9,4 kilometer lang tunnel, 2,2 kilometer hovedvei i åpent terreng og flere bruer. Veien skal stå klar i 2017.

Mer penger til E134

Det er også satt av penger til utbedringen av E134 mellom Grunge kirke og Velemoen.

Også E134 i Kongsberg og Etne får bevilget midler til oppstart av arbeid.

- Selv om dette er prosjekter som ligger utenfor vårt fylke er disse satsingene viktige for Telemark, og i tråd med våre innspill, sier fylkesordføreren.

400 mill. kr til Eidangerparsellen

Riis-Johansen trekker også fram at Eidangerparsellen, dobbeltsporet jernbane mellom Porsgrunn og Larvik, får bevilgninger.

For 2013 bevilges det 400 millioner kroner. Jernbaneverket har tidligere meldt inn at det er et behov for 450 millioner kroner for å holde dem planlagte fremdriften.

- Jeg er svært fornøyd med bevilgningen til Eidangerparsellen. som betyr at vi kan holde framdriften med ferdigstilling i 2018. Dette dreier seg om å bygge Telemark, og det er bra at regjeringen nå legger opp til at begge disse viktige satsingene vil bli gjennomført i tråd med planene, forteller fylkesordføreren.

I september startet arbeidet med Eidangerparsellen, dobbeltspor mellom Porsgrunn og Larvik. Da statsbudsjettet for 2012 ble presentert i fjor høst, ble det bevilget 100 millioner kroner til oppstart av prosjektet.

InterCity

Terje Riis-Johansen sier byggingen av Eidangerparsellen er en viktig start på det store samferdselsløftet som må komme på hele Vestfoldbanen med full InterCity-utbygging.

- Det vil igjen være starten på arbeidet med å få koblet Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen. Jeg har god tro på NTP-prosessen her.

- Må få økt oppmerksomhet

Vedlikehold av fylkesveier er fortsatt et stort problem i Telemark.

- Jeg er glad for det som ligger av bevilgninger i statsbudsjettet - dette er penger vi har god bruk for. Jeg konstaterer imidlertid at vi har langt igjen for å ta igjen etterslepet på opp mot tre milliarder kroner.

Fylkesordføreren sier veistandarden mange steder i Telemark er langt unna slik det skal være.

- Dette er et stort problem som berører mange i fylket til daglig, og som må få økt oppmersomhet i årene som kommer. Også her ser vi frem til Nasjonal Transportplan til våren med store forventninger.

Belønningsordning 

Belønningsordningen tilføres 262 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet. Dette kan være godt nytt for Telemark.

Søknaden fra Grenland, som Bystrategi Grenland overleverte til samferdselsministeren i september, nevnes spesielt.

Kanalen

Statsbudsjettet varsler 6 millioner kroner til vedlikehold av kanalanlegg.

Det forventes at dette vil bli fordelt mellom Haldenvassdraget og Telemarkskanalen, og innebærer dermed en videreføring av den statlige støtten til kanalen.

Stram økonomi

For Telemark fylkeskommune betyr statsbudsjettet at det fortsatt er behov for stram økonomistyring og streng prioritering.

- Jeg registrerer at forslaget til overføringer til fylkeskommunen er i tråd med det som ble varslet i kommuneøkonomi proposisjonen som kom i mai.

Statsbudsjettet vil bli revidert i desember 2012 og i mai 2013.