- Lærerne må ta mer regi i klasserommet

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 21.11.2012 / Oppdatert: 26.11.2012
Rune Mathisen og Jørund Høie Skaug
IKT koordinator Rune Mathisen og Jørund Høie Skaug fra Senter for IKT i utdanningen
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Sammen med Rune Mathisen, IKT-koordinator og lærer i Telemark fylkeskommune, holdt han foredrag med tema «Klasseledelse i det digitale klasserom» for rundt 150 lærere som var samlet på Hjalmar Johansen videregående skole onsdag.

Dette var ett av seks kurs som fylkeskommunen tilbød lærere og assistenter for å heve IKT-kompetansen til de ansatte på de videregående skolene i fylket. Det var også ett kurs for assistenter, og ett kurs om internasjonalisering. Til sammen var 610 personer påmeldt.

PC, nettbrett og Internett gir mange muligheter i læring og undervisning, men det er også mange utfordringer.

- IKT og klasseledelse er ikke et nytt problem, men skjøt fart etter at elevene fikk PC i klasserommet, sier Jørund Høie Skaug.

Tidstyver

Bruk av sosiale medier som for eksempel Facebook i timen oppleves ofte som et forstyrrende element i undervisningen.

Lærerne svarte på spørsmål under kurset, via sine egne pc-er, og fikk svaret med det samme.

På spørsmål om hva som var den største tidstyven, svarte 67 prosent «Facebook og sosiale medier», rett etter fulgte «YouTube og videonettsteder» med 16 prosent.

Lærere må ta regi

Ifølge en undersøkelse fra Senter for IKT i utdanningen, svarer 45 prosent av elever i Vg2 at «pc-en forstyrrer meg på skolen». Og lærere på samme trinn er enige. 48 prosent mener at «pc-en fører til uro» i klasserommet.

Jørund Høie Skaug forteller at man kan hjelpe elevene til å bruke Internett bedre.

- Det har blitt enda viktigere at lærere må ta regi klasserommet. Nettet er fullt av fristelser, sier Høie Skaug.

Et av mange forslag fra de to foredragsholderne var å starte et gruppearbeid i klassen når skolen begynner i august.

Da kan man vise eksempler på god bruk av Internett i faget, og fem eksempler på dårlig bruk av Internett i faget, i tillegg til å diskutere og bli enige om retningslinjer for bruk i klasserommet.

Andre gode råd:

  • Beveg deg rundt i klasserommet
  • Plasser elevene slik at du lett kan skje skjermene
  • Gi oppgaver med knappe tidsfrister
  • Lag oppgaver som ikke kan googles
  • La elever lære seg programvare gjennom arbeidet med faglige oppgaver
  • La elever loggføre sin egen bruk av Internett
  • Lær bort konsentrasjon, oppmerksomhet og fokus på oppgave
  • Varier bruken av digitale ressurser, gi elevene nye utfordringer

Mange gevinster å hente

Ifølge IKT-koordinator Rune Mathisen ønsker elevene mer kontroll og tydelighet fra lærerne.

- Når vi spør elever om hvorfor de bruker tid på andre ting i undervisningen, svarer de ofte at de kjeder seg eller rastløse, forteller han.

Jørund Høie Skaug fra Senter for IKT i utdanningen sier ungdommenes digitale kompetanse brukes mest på fritiden.

- Unges digitale kompetanse er ofte snever, og i stor grad knyttet til fritidsbruk. Vi trenger en bedre IKT-bruk i skolen. Klarer vi å få omsatt en del av denne iveren, er det mange gevinster innen klasseledelse å hente, mener Høie Skaug.