Helle Hogner tilbake i fylkestinget

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 18.09.2012 / Oppdatert: 19.09.2012
Helle Hogner
Foto: Dan Riis
Åpne

Det betyr at Hogner må tilbake til sitt verv som politiker i fylkestinget.

Det var i april i år at Hogner ble fritatt fra alle verv i fylkestinget. Dette ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer.

Lovlighetskontroll

I søknaden fra Hogner begrunnet hun ønsket om å bli fritatt med: «I og med at jeg bor delvis i Oslo og delvis i Kragerø, ser jeg meg ikke i stand til å overkomme all reising representasjonen innebærer».

Departementet har gjennomført en lovlighetskontroll av vedtaket. De begrunner avgjørelsen med at «søknaden ikke gir grunnlag for å konstatere at det foreligger uforholdsmessig vanskelighet eller belastning som kan være grunnlag for fritak for verv etter kommuneloven § 15 nummer 2.»

- Velkommen tilbake

- Jeg forholder meg selvsagt til departementets vurdering, og ønsker Helle Hogner velkommen tilbake til fylkestinget, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Det var Fremskrittspartiet som anket fritaket inn til Kommunaldepartementet.