Grønt lys for biogass

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 07.11.2012 / Oppdatert: 06.03.2013
Blå buss i trafikken
Biogass på busser i Grenland
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Hovedutvalg for samferdsel behandlet tirsdag sak om å innføre biogassdrift på bussparken.

Det var tverrpolitisk enighet om å innføre dette på bussene i Grenland, som en del av arbeidet med å redusere utslipp.

Viktig klimatiltak

Fylkeskommunen ser det som et viktig klimatiltak å få etablert biogassanlegg på bussene.

Saken var også til politisk behandling i vår, men politikerne ønsket å utsette for å få kartlagt tilgang til biogass i Grenland.  En rapport fra Tel-Tek konkluderer med å anbefale Telemark fylkeskommune å gå inn for en overgang fra diesel til biogassdrift.

- Rapporten belyser at det er fullt mulig å komme i gang, sammen med Vestfold, som nå planlegger det samme, sa Frode Bakken (Ap) i møtet.

Fylkeskommunen har tidligere fått utført flere oppdrag som handler om biogass for bussdrift i Telemark, både når det gjelder kartlegging av tilgang, pågående arbeid innenfor produksjon og distribusjon av biogass. I tillegg har det vært en forstudie for biogass til bussdrift.

Fylkeskommunen som pådriver

I vedtaket fra hovedutvalg for samferdsel heter det blant annet at «Fylkeskommunen vil spille en pådriverrolle i viderearbeidet, og bidra til at alle aktører samarbeider. Det forventes at private aktører følger opp med etablering av fyllestasjoner for biogass».

Telemark fylkeskommune vil også vurdere om det skal innføres biogass på fylkeskommunenes egen bilpark, og Hovedutvalg for samferdsel ber om en sak om dette i 2013.

Kostnadsavhengig

Når dette vil bli gjennomført er avhengig av kostnader.

Fylkeskommunen ber derfor Vestviken Kollektivtrafikk gjennomføre forhandlinger knyttet til pris med operatøren for videre vurdering av en mulig gjennomføring.

Resultatene fra forhandlingene, og en anbefaling fra fylkesrådmannen skal legges fram i en sak første halvår 2013.