Fredningen av Rjukanbanen er klar!

/ Publisert: 02.07.2012 / Oppdatert: 27.08.2012
Rjukanbanen. Foto: Alexander Ytteborg, Riksantikvaren
Foto: Alexander Ytteborg, Riksantikvaren
Åpne

Det er den mest omfattende enkeltfredning i Telemark noen gang med til sammen 68 ulike elementer, slik som banelegeme, kjørledningsanlegg, stasjoner, fyrlykter, kaiområder og godshus.

For første gang i Norge foreslås det også å frede lokomotiver og vogner. I alt 16 av Hydros gamle rullende enheter foreslås fredet, slik som lokomotiver og tankvogner.
Dokumentere Rjukanbanens historie

Formålet med fredningen av Rjukanbanen er å bevare den som del av et større industrielt infrastrukturanlegg fra første halvdel av 1900-tallet med noen senere tilføyelser og endringer.
Fredningen skal dokumentere Rjukanbanens historie som et ledd i Norsk Hydros transportsystem for frakt av industriprodukter.

  • Rjukanbanen er etter fylkeskommunens vurdering en sentral del av et av de mest monumentale infrastrukturanlegg vi har fra tidlig norsk industrihistorie.
  • Rjukanbanen, fergene over Tinnsjøen, Tinnosbanen og strekningen videre nedover til Herøya utgjorde en bærebjelke i det totalsystemet for ny industriproduksjon Norsk Hydro bygde opp fra 1905.
  • Rjukanbanen peker seg derfor ut som særlig verdifull i nasjonal sammenheng.

Fylkeskommunen håper fredningen vil bidra til god bevaring og bruk av banen til glede for alle. Du kan lese hele fredningsforslaget med beskrivelser og kart i vedleggene.

Høringsfristen er 17. august.