Forventer mye for Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.06.2012 / Oppdatert: 17.07.2013
En tømmerbil med henger og fullt lass kjørende på en fylkesveg.
Vedlikehold av fylkesvegnettet, utbygging av Intercity-trianglet, videre utbygging av E18, utbygging av E134 Gvammen-Århus og Haukelitunellene, og satsing på Bypakke Grenland er blant de sakene fylkeskommunen prioriterer høyest i sin høringsuttalelse.
Foto: Aslaug Norendal
Åpne

Et enstemmig fylkesting vedtok fredag høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Telemark står dermed samlet bak en klar melding til Stortinget om at det fortsatt er behov for store løft i infrastrukturen i Telemark.

- Uttalelsen er veldig god, og tar for seg de overordnede perspektivene. Dette favner det som Telemark mener, sa Gunn Marit Helgesen (H) i debatten.

Klare prioriteringer

Vedlikehold av fylkesvegnettet, utbygging av Intercity-trianglet, videre utbygging av E18, utbygging av E134 Gvammen-Århus og Haukelitunellene, og satsing på Bypakke Grenland er blant de sakene fylkeskommunen prioriterer høyest i sin høringsuttalelse.

Fylkeskommunen sier også klart at prosjektfinansiering av store samferdselsinvesteringer bør tas i bruk.

Vedlikehold av fylkesveiene

Samtidig var fylkestinget svært fornøyd med det som ble kalt en historisk erkjennelse i NTP det er et stort etterslep på vedlikehold av fylkesveiene.

- Det er svært gledelig at NTP for første gang erkjenner at det er et stort etterslep på vedlikeholdssida og på standarden på fylkesveiene. Det er flott at vi nå har fått så klar erkjennelse av dette, sa leder av Samferdselsutvalget, Sigbørn Molvik (SV).

– Fylkesveiene er i en forfatning som krever store investeringer. Dette gjelder særlig de såkalt «øvrige» fylkesveiene, sa han.

Overtok 80 mil med vei

i 2010 over tok fylkeskommunene 780 kilometer med fylkesveier fra staten, og har dermed ansvaret for 1900 kilometer fylkesveier i Telemark.

- Det går jo ikke an å gi bort en gave som er så behefta med hull og svakheter, og ikke feste på midler, sa Gunn Marit Helgesen (H).

«Med det store etterslepet som er på vegnettet, ser vi det som avgjørende at det blir etablert tilskuddsordninger for å ta igjen etterslepet og få et løft på dette vegnettet», sier fylkeskommunen i sin høringsuttalelse.

E134 Gvammen-Århus

Fylkestinget uttrykte stor misnøye med at den planlagte utbyggingen av E134 Århus-Gvammen ikke er med i Statens vegvesens forslag til statsbudsjett 2013.

- Man kan ikke ha det sånn i et såpass opplyst samfunn at man fra det ene året til det andre får store forandringer i vedtatte planer. Det er en skam, sa Borgar Flåthen (KrF).

NTP til inspirasjon

Samferdselspolitikk er langsomt arbeid, ble det sagt på fylkestinget. I så måte ble NTP løftet frem til politisk inspirasjon av Jørund A. Ruud (AP):

- Mitt håp og min tro er at denne høringsuttalelsen, i tillegg til å gi viktige politiske signaler, kan være til inspirasjon. Politikk nytter! sa Ruud.

- Nasjonal Transportplan må ikke bli en sovepute, men starten på videre politisk arbeide for nå viktige politiske mål, føyde han til.

IC-trianglet

Utbyggingen av Intercity-trianglet Lillehammer-Halden-Skien er av avgjørende betydning for Telemark.

«Den planlagte IC-utbygginga vil danne grunnlaget for vidare satsing på jernbane i hele landet. Vi forventer ekstraordinære midler fra staten for å kunne fullføre dette innen 2025, sier høringssuttalelsen fra fylkeskommunen.

Jørund A. Ruud trakk frem viktigheten av å stå samlet om slike storsatsinger på tvers av fylkesgrensene, og viktigheten av samarbeid over fylkesgrensene.

- Det har politisk tyngde når åtte fylkeskommuner gjennom Østlandssamarbidet står sammen om viktigheten av denne utbyggingen, sa han.