Forsker på IKT

/ Publisert: 29.11.2012 / Oppdatert: 29.11.2012
Elev fra Søve vgs med iPad
Foto: Rune Mathisen
Åpne

Telemark, Vestfold, Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland og Østfold har gjennom Østlandssamarbeidet tatt initiativ til å få kunnskap om IKT-bruk i videregående opplæring.

KS finansierer nå et felles forskningsprosjekt, og forskere ved Universitetet i Bergen driver prosjektet.

IKT-bruk og læringsutbytte

Det er investert mye i IKT i norsk skole, og fylkespolitikere og fylkesopplæringssjefer i sju fylkeskommuner på Østlandet har tatt initiativ til å få fram kunnskap om sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring.

Forskere fra Digitalt læringsfellesskap, Universitetet i Bergen ledet av professor Rune Krumsvik er tildelt forskningsoppdraget og har i høst gjennomført intervjuer. I tidsrommet 27. november til 7. desember 2012 gjennomføres en stor spørreundersøkelse med elever og lærere i videregående skoler i de sju fylkene.

Undersøkelsen vil ta rundt 20 minutter for den enkelte, og for elevenes del skal den gjennomføres i en skoletime.

Forskningsprosjekt: SMIL

Det er forsket lite på bruken av IKT i videregående opplæring og det er derfor knyttet stor interesse for hva som kan komme fram av resultater. Forskningen skal gjennomføres slik at sammenligninger med internasjonale forhold vil være mulig.

Forskningsprosjektet har fått forkortelsen SMIL: Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring.

Fylkeskommunene ønsker å lære mer om kjennetegn på god praksis. Det tas sikte på å få fram indikatorer som kan gi kjennetegn på godt skoleeierskap slik at skoleeiere får et bedre grunnlag til å kunne være aktive premissleverandører for IKT-satsingen i videregående opplæring i egen fylkeskommune, og indikatorer som kjennetegn på godt skolelederskap. Hva kjennetegner lærere som lykkes i å integrere IKT i opplæringen? Dette ses som særskilt interessant å kunne få fram kunnskap om.

Resultater her vil kunne gi grunnlag for mer målretta kompetansehevingstiltak for lærere, for eksempel vurderingsformer som eksamen. Elevenes kompetanse vil også bli belyst.

Forskningsarbeidet vil pågå i vinter og Digitale læringsfellesskap, Universitetet i Bergen skal levere forskningsrapport våren 2013.