- Forebygging må starte tidligere

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 01.11.2012 / Oppdatert: 01.11.2012
Arne Holte (Folkehelseinstituttet) og Anne Karin Andersen (Folkehelseprogrammet) på Folkehelsekonferansen 2012.
Arne Holte (Folkehelseinstituttet) og Anne Karin Andersen (Folkehelseprogrammet)
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Vi må tenkte nytt om vi skal gjøre noe med dette. Det trengs «ny medisin» når den gamle ikke virker, sier Anne Karin Andersen, leder for folkehelseprogrammet i Telemark fylkeskommune. 

Hun mener Telemark må bruke ressursene i det kommunale hjelpeapparatet annerledes.

- Samtidig må vi sette inn hjelpen så tidlig som mulig - helst i barnehagen. Bare da har Telemark håp om å befinne seg i en annen ende av statistikken enn det vi gjør i dag, sier Andersen.

Kostbart for samfunnet

150 personer var samlet til Folkehelsekonferansen 2012 som ble arrangert torsdag 1. november i Skien.

Arne Holte er assisterende direktør i Folkehelseinstituttet og snakket for et lydhørt publikum, om psykisk helse, psykiske plager og lidelser – og hva dette koster samfunnet.

Ifølge Arne Holte koster psykiske lidelser i Norge mellom 60 og 70 milliarder kroner per år.

Må fanges opp tidlig

Holte er spesielt opptatt av å fange opp barn og unge tidlig, da tall viser at åtte prosent av barna har psykiske lidelser (diagnoser), og 15 til 20 prosent har psykiske plager (symptomer).

Annenhver nordmann vil få en diagnose i løpet av livet. Mens statistikker for forventet levetid har økt, tobakksrøyking har gått ned, hjerte- og karsykdommer har gått ned og barn uten hull i tennene har økt – har statistikken for psykiske lidelser ikke forandret seg de siste årene. Tendensen er den samme i Europa, USA og andre steder i verden.

- Psykiske lidelser er like vanlig som en forkjølelse. Noe går over av seg selv, noen blir alvorlig syke, og noen dør, sa han, og siktet til svine- og fugleinfluensa.

Forebygging, å sette i gang tiltak før folk blir syke, er nøkkelen, mener den assisterende folkehelseinstituttdirektøren.

- Må prioritere

Dødelighet ved depresjon og dødelighet ved røyking ligger i dag på rundt samme nivå. Arne Holte mener depresjon er en lidelse som det må tas tak i raskt.

Han sier det er viktigst å prioritere befolkningsrettede tiltak, som antimobbekampanjer, psykisk helse i skolen og bygge gode barnehager er noen tiltak, fremfor tiltak rettet mot høyrisikogrupper og tiltak rettet mot enkeltpersoner.

- De fleste når vi ikke, folk søker ikke hjelp for psykiske vansker før de er blitt syke, forteller Holte.

Også Bergljot Baklien, forsker SIRUS, Øivind Aschjem, leder Alternativ til vold i Telemark, John Eivind Ullenes, Ungdomsavsnittet, Grenland politistasjon, Geir Møller, rådgiver Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune og Marit Helen Granlund, leder av Barnevernsvakten holdt foredrag under Folkehelsekonferansen 2012.