Brenner for målgruppen

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 04.07.2012 / Oppdatert: 27.08.2012
Siri Jensen, fra KS Buskerud Telemark Vestfold, Astrid Hernes Kvalnes, fra Helsedirektoratet, i møte om "Den gode skolehelsetjenesten" sammen med Telemark fylkeskommunes Jorunn Borge Westhrin og Janne Gunnerud Ljosåk
Foto: Telemark fylkeskommune/Eva Susanne Drugg
Åpne

Hun jobber også som helsesøster i Nome kommune, hvor hun har vært ledende helsesøster siden 2003.

- Unik og viktig tjeneste

-Jeg har alltid vært opptatt av at elevene skal få et skolehelsetjenestetilbud med kvalitet, uavhengig av kommune og helsesøster, forteller Janne Gunnerud Ljosåk.

Hun sier hun brenner for målgruppen barn og ungdom.

- Noen må tale deres sak i «kampen» for de gode tjenestene i kommunen. Skolehelsetjenesten er sammen med helsestasjonen en lovpålagt tjeneste som skal ivareta det forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot barn og unge i alderen 0 til 20 år. Begge er sentrale tjenester i kommunens
folkehelsearbeid.

-Skolehelsetjenesten er en unik og spesielt viktig fordi den har et potensial for å nå alle barn og unge, uavhengig av sosial tilhørighet.

Mål

Målsettingen med prosjektet som heter «Den gode skolehelsetjeneste», er å styrke det forebyggende arbeidet i kommunene.

- Gjennom prosjektet er målet å bistå kommune til å videreutvikle og styrke tjeneste, slik at elevene får det tilbudet de har krav på uavhengig av kommune eller skole. Dette har jeg tro på at vi får til.

Det var Helsedirektoratet som ga et tilskudd på 450.000 kroner til det første prosjektåret, som startet 1. januar.

Helsesøsteren forteller at det så langt er etablert kontakt med blant annet:
Folkehelsekoordinator nettverket
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kommunene via de ledende helsesøstrene
Nettverk for helsesøstre i videregående skole
Helsefremmende skoler (HEFRES)
Barnekoordinator/barneansvarlige på Sykehuset Telemark
Prosjektledere for Ny GIV og Talenter for fremtiden
Fylkesmannen i Telemark og Sør-Trøndelag

Etablerer nettverk

I samarbeid med KS, planlegges det en samling i august for ledere, kommuneoverleger og mellomledere/fagledere for skolehelsetjenesten.

Gunnerud Ljosåk sier det også jobbes med å etablere et nettverk for skoleleger, og fysioterapeuter, i samarbeid med fagorganisasjonene og Fylkesmannen.

- Det planlegges også et nettverk for brukere av tjenesten, slik at prosjektet ivaretar krav om brukermedvirkning, sier Janne Gunnerud Ljosåk.

Prosjektet fortsetter ut 2013.