Bedre kommuner gjennom likestilling

/ Publisert: 31.10.2012 / Oppdatert: 06.03.2013
Vannfronten til Skien by fotografert fra Bryggevannet
Skien
Foto: Dan Riis
Åpne

I løpet av året vil 19 kommuner bli valgt ut til å delta i programmet. Hver kommune vil motta 300 000 kroner til prosjektarbeid i perioden 2012-2014. Søknadsfrist er 9. november.

Som pilot vil kommunen gjennomføre et prosjekt på et tjenestested hvor tjenestene ses i et kjønnsperspektiv. Mange vil nok bli overrasket over kjønnsforskjeller de vil finne. Programmet vil også bidra til at kommunene opparbeider seg kompetanse og gode erfaringer på hvordan integrere kjønnsperspektivet i overordnede styringsdokumenter og planverk.

Det er de tre regionale sentrene for likestilling, Likestillingssenteret (Hamar), KUN senter for kunnskap og likestilling (Steigen og Steinkjer) og Senter for likestilling (Agder) som gjennomfører programmet på vegne av departementet. Kommunene i Telemark vil få oppfølging og veiledning av Senter for likestilling i Kristiansand.

Gjennom veiledning, erfaringsutveksling, kurs og kompetanseheving får pilotene bistand til å arbeide aktivt med likestilling. Det tilbys en helhetlig pakke som gir et godt grunnlag for videre arbeid med likestilling på alle områder og tjenester i kommunen.