6 661 har tilbud om skoleplass i videregående

Av: Tania Ripoll / Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 27.08.2012
Lærer viser elev i forbindelse med TIP-undervisning ved Porsgrunn videregående skole.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Etter tredje inntak, som ble gjort 6. august, har totalt 6 661 søkere fått tilbud om skoleplass. 292 har fått et nytt skoletilbud etter 3. inntak.

Alle søkere med ungdomsrett og fullføringrett har dermed fått tilbud om skoleplass i Telemark.

Voksenrett

Tredje inntak har også inkludert søkere med voksenrett og ikke rett.

39 søkere med voksenrett har fått et tilbud. Voksne som ikke har fått et tilbud om skoleplass vil bli overført voksenopplæringen.

I tillegg har 104 søkere med ikke rett fått et skoletilbud.

Like mange får førstevalget

86 prosent av søkerne til Vg1 har fått innfridd sitt førsteønske. Dette er på samme nivå som i fjor.

Skolene har nå fått oversendt inntaks- og ventelister, og overtar nå senere inntak etter ventelistene.

Søkere som ikke er fornøyd med det tilbudet de har fått, må kontakte den enkelte skole for å høre om ledig skoleplass. Generelt er det per dags dato svært få ledige plasser.

De søkerne som har fått et nytt tilbud ved 3. inntak, må svare på tilbudet så snart som mulig, senest 10. august.