40 km ny vei i 2013

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 07.11.2012 / Oppdatert: 04.10.2016
Illustrasjonsfoto
Foto: Tor Jørgen Melås
Åpne

Tirsdag behandlet Hovedutvalget for samferdsel sak om dekkeleggingsprogram for 2013.

Noen av strekningene som asfalteres i 2013 er Sannidal – Gjerdemyra, Nautesund – Jonsåsreset og Bjorstadalen – Kilebygda.

I tillegg vil hele Fellevegen få ny dekke. Prislappen for asfalteringen er på nesten 40 millioner kroner.

Fylkesveiene i Telemark har høye driftskostnader, og i 2010 overtok fylkeskommunen 780 kilometer riksvei. Til sammen har Telemark fylkeskommune ansvar for rundt 1900 kilometer med vei.

- En viktig sak

I fylkesvegplanen er veiene kategorisert slik: «strategisk viktige fylkesveier», «viktige fylkesveier» og «øvrige fylkesveier».

Fellevegen, fylkesvei 515, er kategorisert som «øvrige vei», og Beate Marie Dahl Eide fra Senterpartiet ønsket å prioritere annerledes, og fremmet et forslag om dette. Forslaget ved vedtatt av Hovedutvalg for samferdsel: neste år blir hele strekningen asfaltert.

- Dette er en viktig sak. Standarden på mange av fylkesveiene våre er for dårlig. Med dette vedtaket får vi asfaltert hele Fellevegen, som er 11 kilometer lang.

Hun sier det er viktig at større strekninger blir ferdigstilt, når arbeidet allerede er i gang.

- Vi lovte innbyggerne at hele Fellevegen skulle asfalteres, og nå sikrer vi at det totalt blir bevilget 3 millioner kroner til denne veien, sier Dahl Eide fornøyd.

Disse veiene får ny asfalt neste år:

 • Fv 32 Holtesletta nord
 • Fv 32 Vallermyrene
 • Fv 37 Rjukan Fjellstue – Maristigen tunnel
 • Fv 38 Gromstad – Kalstadsletta
 • Fv 38 Sannidal – Gjerdmyra
 • Fv 38 Vrådall
 • Fv 353 Asdal – Borealis bru
 • Fv 356 Bjorstadalen – Kilebyda Fv 56
 • Fv 357 Hesselbeggate
 • Fv 360 Nautesund – Jonsåsreset
 • Fv 357 Myra rundkjøring – Grøtsund
 • Fv 32 Nylende – Brekkeby
 • Fv 59 Sykehuset – Moflata
 • Fv 356 Voll – Bjorstadalen
 • Fv 356 Kilebyda – Jensejordet
 • Fv 358 Løyte – Tømmerås
 • Fv 553/Fv 360 Nordagutu
 • Fv 256 Sagodden, bru over jernbane
 • Fv 515 Fellevegen

Det er også gitt rom for noen andre strekninger i 2013.