25 millioner til Bok & Blueshuset

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 10.09.2012 / Oppdatert: 22.05.2018
Jubler over pengegave
Foto: Andreas Soltvedt
Åpne

Mandag kom kulturminister Anniken Huitfeldt på overraskende besøk til Notodden og offentliggjorde årets første budsjettlekkasje:

Europas Bok & Blueshus på Notodden får bevilgning om 25 millioner i statlig investeringstilskudd.

- Dette er den største bevilgningen som er gitt til noe kulturanlegg i Telemark, forteller fylkeskultursjef i Telemark, Geir Berge Nordtveit.

Nasjonalt kulturbygg

Bok & Blueshuset skal blant annet inneholde bibliotek, kulturskole og kino. Også Notodden Bluesfestival (NBF), Notodden Blues Museum og turistinformasjon for Notodden og Telemark skal dele på lokalene.

Med de 25 millionene er byggebudsjettet på 171,5 millioner nå fullfinansiert.

Fire millioner utbetales i 2013 og resten de påfølgende årene. Tilsagnet innebærer at Bok & Blueshuset blir det første kulturbygget i Telemark som oppnår status og anerkjennelse som nasjonalt kulturbygg.

- Har tatt et kvantesprang framover

- Både Notodden Internasjonale Bluesfestival og Bok & Blueshuset blir styrket som viktige kulturinstitusjoner. Notoddens omforming fra industrikultur til kulturindustri har tatt et kvantesprang framover, sier fylkeskultursjefen.

Geir Berge Nordtveit forteller at Telemark fylkeskommune har vært en viktig bidragsyter både til knutepunktfinansieringen av bluesfestivalen og til kulturbygget.

- Gjennom Telemark Utviklingsfond (TUF) ble det bevilget 15 millioner i investeringsstøtte, noe som var avgjørende for at Notodden kommune gikk optimistisk videre og valgte å forskottere det viktige statlige tilsagnet som kom på plass i dag, sier Nordtveit.

Bygget skal stå ferdig i desember 2013.