- 2013 kan bli historisk

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 11.12.2012 / Oppdatert: 11.12.2012
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen på talerstolen på fylkestinget desember 2012
Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Telemark
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Det gjorde han klart i sin årsavsluttende tale til Telemark fylkesting tirsdag.

- Det å bygge veier og jernbane handler om å lette kommunikasjon fra A til B. Men det handler om mye mer: regionforstørring, å binde geografiske områder sammen, og å bygge landet.

Riis-Johansen mener Norge ikke har vært offensive nok i tenkingen om sentraliseringen i Norge.

- Ikke bygg ned Oslomarka - bygg jernbane til Skien!

I Oslo har det vært diskutert å flytte markagrensa for å få på plass til flere innbyggere.

- Boligprisene i hovedstaden ekskluderer stadig flere fra å bo der. Det investeres svært store beløp på å håndtere kø- og trafikkproblemer, sa fylkesordføreren.

Med dette som bakteppe, sa han at arbeidet for bedre veier og jernbane må sees.

- Dagens arbeidsfordeling på det sentrale Østlandsområdet bør endres, veksten bør spres og flere bør ha mulighet til å dagpendle mellom jobb og bolig.

Krever forpliktende dato fra Stortinget

Full utbygging av dobbeltspor fra Oslo til Skien, og planlegging av Sørvestbane-forbindelse til Agderfylkene er Riis-Johansens svar på utfordringene.  

- Vi må tørre å tenke offensivt, sa han, og krevde at Stortinget setter en forpliktende dato for fullført dobbeltspor på hele Intercity-triangelet.

2013 - et merkeår for byutvikling

- 2013 kan bli året som gjør en stor forskjell innen kollektivtrafikken i Telemark, året som blir husket fordi vi tok det store skrittet, sa fylkesordføreren, og manet til politisk mot realiseringen av Bypakke Grenland:

- Vi er veldig nære å finne en løsning på en nesten 30 år lang diskusjon i Grenland for hvordan vi skal organisere trafikk for både gående, syklende, bussende og bilkjørende.

Han utfordrer fylkestinget til å stå samlet sammen med kommunene i Grenland og ta de gode, viktige og fremtidsrettede beslutningene som må til for å å få en løsning på trafikkutfordringene.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen på fylkestinget desember 2012

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen på fylkestinget desember 2012.


Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Skuffet over regjeringen

Riis-Johansen uttrykte skuffelse over at Sam Eyde prosjektet ikke har fått den støtten man hadde håpet på hos bevilgende myndigheter i Oslo. Sam Eyde-prosjektet er et initiativ overfor flere departementer fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge i Telemark, NHO og LO for å øke kompetansen til arbeidsledige i fylket.

Fylkesordføreren sier han savner et positivt svar om prosjektet.

- Responsen har så langt ikke vært slik vi ønsket. Jeg mener fortsatt Sam Eyde-prosjektet er et godt prosjekt som bør få nasjonal støtte. Det vil være viktig for Telemark, men og som et nasjonalt pilotprosjekt, og ikke minst viktig som et kompetansehevingsprosjekt for den enkelte.

Vil ha bedre kommunesamarbeid

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er bekymret for frafallet i skolen og for at flere ikke tar høyere utdannelse i Telemark, og mente veiledningen i overgangen fra grunnskolen til videregående skole må styrkes:

- På landsbasis gjennomfører 70 prosent videregående skole. Det er et for lavt tall. I Telemark er det lavere, 68,2 prosent, fortalte fylkesordføreren.
Riis-Johansen tror Telemark kan bli bedre på å gi gode råd når ungdommer velger studieretning på videregående.

- Behovet er stort når en 15-åring skal ta livets, så langt, viktigste valg. Vi må samarbeide bedre med kommunene i fylket om overgangen fra grunnskole til videregående skole. Det er jeg helt sikker på vil gi resultater i form av mindre feilvalg, og mer motiverte elever.

Pause i reiselivsorganisering

Telemark fylkesting har tidligere tatt initiativ til en ny organisering av reiselivet i Telemark, for å bedre markedsføringen av fylket.

Etter en bred prosess mener likevel fylkesordføreren at arbeidet med omorganisering nå bør stanse opp.

- Vi må avvente de konkrete konklusjonene i oppfølgningen av reiselivsstrategien. Ut av det må vi må vi lande vår egen strategi, sa fylkesordføreren.