Ansatte i fylkeskommunen utenfor fylkeshuset

Fylkeskommunen

Telemark fylkeskommune er en offentlig arbeidsplass med cirka 1600 ansatte

Våre oppgaver

 • Videregående opplæring
 • Offentlig tannhelsetjeneste
 • Næringsutvikling
 • Internasjonalt arbeid
 • Kulturminner
 • Kultur
 • Kollektivtrafikk
 • Fylkesveier
 • Fylkesplanlegging
 • Folkehelse

1600 ansatte

Telemark fylkeskommune er en offentlig arbeidsplass med cirka 1600 ansatte. Sammen med staten og kommunene utgjør vi ett av forvaltningsnivåene i det offentlige Norge.

Øverste styringsorgan for fylkeskommunen er fylkestinget. Fylkesordføreren er den øverste politiske leder, mens fylkesrådmannen er den administrative lederen.

Som det øverste folkevalgte organet er det fylkestinget som tar beslutningene. Representantene velges hvert fjerde år ved fylkestingsvalget, som avholdes samtidig med kommunestyrevalget.

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver på tvers av kommunegrensene.

 • Tjenester

  Elever i klasserom på Porsgrunn videregående skole.

  Våre tjenester

  Hva gjør vi i Telemark fylkeskommune?

  Terje Riis-Johansen blir intervjuet

  For pressen

  Vi ønsker å være åpne og tilgjengelige for pressen.

 • Retningslinjer

  Varslingsbanner

  Varsling

  Telemark fylkeskommune har rutiner for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

  Illustrasjonsbilde av positive medarbeidere

  Etikk

  Fylkeskommunen legger stor vekt på at folkevalgte og ansette i fylkeskommunen skal være ærlige og åpne i alt de gjør.

  Illustrasjonsbilde: Personer som samarbeider om å bygge en pyramide av mennesker

  Personalpolitikk

  Personalpolitikken gjelder for alle ansatte og sikrer at Telemark fylkeskommune til enhver tid har best kompetanse i all vår virksomhet.