Ansatte i fylkeskommunen utenfor fylkeshuset
Fylkeskommunen


Telemark fylkeskommune er en offentlig arbeidsplass med cirka 1600 ansatte

// Våre oppgaver

  • Videregående opplæring
  • Offentlig tannhelsetjeneste
  • Næringsutvikling
  • Internasjonalt arbeid
  • Kulturminner
  • Kultur
  • Kollektivtrafikk
  • Fylkesveier
  • Fylkesplanlegging
  • Folkehelse

1600 ansatte

Telemark fylkeskommune er en offentlig arbeidsplass med cirka 1600 ansatte. Sammen med staten og kommunene utgjør vi ett av forvaltningsnivåene i det offentlige Norge.

Øverste styringsorgan for fylkeskommunen er fylkestinget. Fylkesordføreren er den øverste politiske leder, mens fylkesrådmannen er den administrative lederen.

Som det øverste folkevalgte organet er det fylkestinget som tar beslutningene. Representantene velges hvert fjerde år ved fylkestingsvalget, som avholdes samtidig med kommunestyrevalget.

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver på tvers av kommunegrensene.

Gå til siden for informasjon til pressen

For pressen

Vi ønsker å være åpne og tilgjengelige for pressen.

Les artikkelen: Varsling

Varsling

Telemark fylkeskommune har rutiner for varsling om kritikkverdige forhold på arbe...

Les mer
Les artikkelen: Etikk

Etikk

Fylkeskommunen legger stor vekt på at folkevalgte og ansette i fylkeskommunen ska...

Les mer
Les artikkelen: Personalpolitikk

Personalpolitikk

Personalpolitikken gjelder for alle ansatte og sikrer at Telemark fylkeskommune t...

Les mer